Voor bedrijven

Wilt u de sociale veiligheid in uw bedrijf vergroten?

 • Wilt u aan de wet- en regelgeving voldoen en zo hoge boetes voorkomen
 • Wilt u alles doen om een zo goed mogelijk werkklimaat voor uw medewerkers te creëren

Een positieve werksfeer, energiek contact met klanten, teams die effectief met elkaar samenwerken. Dat maakt een goed functionerende organisatie.Niets is dan ook vervelender dan een slechte sfeer in uw bedrijf, of medewerkers die niet lekker in hun vel zitten. Ze komen minder snel met goede ideeën, er is verlies van productie, mensen worden ziek. Dat is natuurlijk iets wat u graag wilt voorkomen. Want goed functionerende medewerkers zijn cruciaal voor een bedrijf. Voor innovatie, het behalen van de doelstellingen en groei. Alleen als mensen elkaar kunnen vinden, komen er mooie resultaten.

Het inzetten van een vertrouwenspersoon is een hele goede manier om een goed werkklimaat te versterken. Medewerkers kunnen anoniem bij mij terecht om te praten over werkgerelateerde problemen die zij ondervinden. Door mijn onafhankelijke positie kunnen zij makkelijker onbelemmerd praten. Dat is belangrijk, want als je incidenten geen aandacht geeft, groeien ze.Het is wettelijk verplicht om als werkgever zorg te dragen voor een gezonde psychosociale arbeidsbelasting. Een goede manier om hieraan te voldoen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon.Van mijn cliënten krijg ik terug dat ik een groot inlevingsvermogen heb en het bedrijf help om signalen van de werkvloer op te vangen. Eén gesprek kan vaak al veel oplossen.

Uw resultaat:

 • U krijgt beter inzicht in wat er speelt in uw organisatie: periodiek komen we bij elkaar en deel ik wat voor trends ik in uw bedrijf zie.
 • Uw medewerkers zitten beter in hun vel.
 • Ze werken beter samen en zijn productiever
 • Het ziekteverzuim gaat omlaag: conflicten en incidenten zijn vaak de oorzaak van verzuim
 • Ik geef u gevraagd en indien nodig ongevraagd advies over thema’s die ik tegenkom.
 • U weet zeker dat u boetes voorkomt

Wat doet een vertrouwenspersoon precies?

 • Zelfstandig optreden als aanspreekpunt voor medewerkers.
 • Eerste opvang bieden aan slachtoffers van ongewenst gedrag.
 • Begeleiden en ondersteunen van medewerkers bij het behandelen van de klachten.
 • Samen met de medewerker op zoek gaan naar oplossingen.
 • Zorg dragen voor activiteiten om ongewenst gedrag te voorkomen.
 • Advies en begeleiden bij een klachtentraject.
 • Zelfstandig registreren van klachten en jaarlijks een geanonimiseerd verslag aan management aanbieden.

Hoe werk ik?

We beginnen met een intake. Ik vind het belangrijk om een beeld te krijgen van het bedrijf, zodat ik weet wat er speelt als medewerkers contact met mij opnemen. Het liefst krijg ik een rondleiding, zodat ik het bedrijf zie.We sluiten in principe een jaarcontract af; maar meestal blijf ik veel langer bij mijn klanten. Ik vraag altijd om een bericht op intranet te plaatsen, zodat medewerkers weten dat u een vertrouwenspersoon heeft en zij mij kunnen vinden.Wanneer een medewerker mij belt, help ik die een oplossing te vinden. De gesprekken zijn volledig anoniem; wel krijgt u inzicht in trends binnen uw bedrijf.Periodiek kom ik langs voor een evaluatiegesprek. Het is fijn om dan bijgepraat te worden over de situatie in het bedrijf. Stel, er is een reorganisatie gaande, dan is het fijn om dat te weten.

Jaaroverzicht

Elk jaar ontvangt u een jaaroverzicht met daarin het type incidenten dat zich heeft voorgedaan. Ik werk volledig anoniem, dus ik zorg ervoor dat incidenten niet te herleiden zijn tot een persoon. Wel kunt u uit het verslag trends aflezen en daarmee zaken verbeteren. Stel bijvoorbeeld dat er redelijk veel stressklachten zijn. Dan kunt u acties ondernemen om de werkbelasting in uw organisatie te verminderen. Als onafhankelijk vertrouwenspersoon ben ik dus als extra voelsprieten in uw organisatie. Het jaaroverzicht helpt u om signalen van de werkvloer te krijgen die u anders misschien niet had gehoord.

Investering

U betaalt een vast basisbedrag per jaar, afhankelijk van het aantal medewerkers. Dit is inclusief:

 • Jaarlijkse meeting
 • Stand-by staan voor medewerkers
 • Jaaroverzicht

Het bedrag is exclusief kosten voor meetings met medewerkers. Daarvoor betaalt u aanvullend per uur.

“Désirée is al geruime tijd verbonden aan onze organisatie. Désirée maakt de verbinding in het contact. Daarnaast is zij deskundig, integer en (met gepaste afstand) betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie. Kortom een prettige persoonlijkheid!”

Danielle Loomans

P&O adviseur, Basalt